poniedziałek, 24 października 2011

przykładowe pytania - sprawdzian kl.3 - przemiany ludnościowe

1.       Dla zainteresowanych przesyłam przykładowe pytania, które mogą  pojawić się na zbliżającym się sprawdzianie z tematyki przemian ludnościowych. Przypominam, że na sprawdzianie pojawią się również zadania obliczeniowe, warto więc zabrać ze sobą kalkulator. Zachęcam również do przyjrzenia się mapom zamieszczonym w podręczniku. 
      

    1.  Obszar stale zamieszkany i wykorzystywany gospodarczo przez człowieka to …………….
2.       Ile jest faz rozwoju demograficznego?
3.       Scharakteryzuj pierwszą fazę rozwoju demograficznego, podaj przykład gdzie występuje.
4.       Scharakteryzuj ostatnią fazę rozwoju demograficznego, podaj przykłady gdzie występuje.
5.       Podaj 5 przyczyn niskiej dzietności kobiet w krajach rozwiniętych.
6.       Wymień 3 kraje o dużej gęstości zaludnienia.
7.       Wymień 3 obszary (nie kraje) o dużej koncentracji ludności.
8.       Napływ ludności to……………….
9.       Odpływ ludności to……………….
10.   Powrót do ojczyzny jeńców wojennych to ………………………………
11.   Co to jest drenaż mózgów ?
12.   Wymień 3 duże skupiska Polonii na świecie
13.   Metys to …………………………………………………………..……..
14.   Zambos to ……………………………………………………..………..
15.   Wymień 3 języki którymi posługuje się największa liczba ludności.
16.   Jakim językiem posługują się Brazylijczycy i dlaczego?
17.   W którym sektorze gospodarki jest obecnie najwięcej zatrudnionych osób w Polsce?
18.   Wymień 3 kraje w których przeważają osoby zatrudnione w rolnictwie.
19.   Dlaczego wraz z rozwojem gospodarczym kraju spada udział zatrudnionych w rolnictwie?
20.   Wymień 3 czynniki ograniczające zaludnienie obszarów (bariery osadnictwa) i omów szerzej jeden z nich.
21.   Rozległe dzielnice nędzy w strefach podmiejskich to ………
22.   Podaj 2 przykłady obszarów gdzie koncentracja ludności związana była z walorami rolniczymi.
23.   Podaj 2 przykłady obszarów gdzie koncentracja ludności związana była z surowcami mineralnymi i rozwojem przemysłu.
24.   Podaj 3 przyczyny migracji przymusowych.
25.   Co oznacza termin migracje rezydencjalne?
26.   Czym jest rewolucja informatyczna i co ją cechuje?
27.   Wymień 3 kręgi kulturowe Azji.
28.   Omów krótko kulturę islamu.
29.   Wymień 3 krainy lub państwa charakteryzujące się małą gęstością zaludnienia z powodu niskiej średniej rocznej temperatury powietrza.
30.   Na jakich obszarach islam jest dominującą religią?
31.   O czym mówi współczynnik feminizacji ?
32.   Wymień 2 obszary na których niedobór wody jest barierą osadniczą.
33.   Podaj 3 obszary skąd emigrowali ludzie do Nowego Świata.
Owocnej nauki :)

2 komentarze:

  1. Szkoda, że bez poprawnych odpowiedzi te pytania :)

    OdpowiedzUsuń
  2. Ktoś kiedyś powiedział " Pierwszym krokiem w rozwoju ludzkości zawsze jest pytanie, drugim - odpowiedź" .... a więc rozwijajcie się :)

    OdpowiedzUsuń